Thông báo

Thông báo V/v thanh lý tủ lạnh đã qua sử dụng

16:20 09/06/2016

Thông báo V/v thanh lý tủ lạnh đã qua sử dụng