PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN - Đại học Ngân hàng Tp.HCM

Văn phòng Quận 1: 

  • Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Quận I, Tp. HCM
  • Điện thoại: (028) 38 212 528

Văn phòng Quận Thủ Đức: 

  • Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
  • Điện thoại: (028) 38.971.645

Email: phongqtts@buh.edu.vn

Website: phongqtts.buh.edu.vn

Gửi thông tin liên hệ

Họ và tên(*)
Địa chỉ
Điện thoại
Địa chỉ email (*)
Tiêu đề
Nội dung (*)
Mã bảo mật (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 
  Lưu ý : Trường (*) không được để trống