ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN

I

Ban Lãnh Đạo

1

Trưởng phòng

Ths. Nguyễn Trung Trí

2

Phó trưởng phòng

CN. Trần Đức Liêm

3

Phó trưởng phòng

KS. Phan Đình Phúc

II

Tổ kỹ thuật

4

Tổ trưởng

Trần Anh Phương

5

Nguyễn Thanh Bình

6

Vi Văn Can

7

Nguyễn Viết Kiên

8

 

Lương Quốc Hợi

9

Hoàng Đình Liu

10

Nguyễn Minh Tiến Phát

11

 

Lưu Xuân Quân

12

Hà Trọng Thanh

13

Trần Văn Thẩm

14

 

Nguyễn Văn Việt

III

Tổ phục vụ

15

Tổ trưởng

Ngô Thị Thu Hiền

16

Bùi Văn Ngọc

17

Nguyễn Thị Hà

18

Trần Thị Huệ

19

Đào Thị Hợi

20

Lê Thị Miền

21

Nguyễn Thị Phượng (A)

22

Nguyễn Thị Phượng (B)

23

Nguyễn Sơn

24

Hồ Thị Tâm

25

Đỗ Thị Nguyệt Trinh

26

Phạm Thị Xuân

IV

Bộ phận quản lý,

mua sắm tài sản

29

Đặng Quang Huy

28

Trần Hữu Hùng

29

Lê Đức Vũ

30

Hoàng văn Vũ

V

Bộ phận xây dựng cơ bản

31

Lê Văn Sơn

VI

Bộ phận kỹ thuật

32

Đỗ Thanh Hải

33

Nguyễn Hồng Phong

34

 

Trần Thanh Quang